Deel 57, pagina 161:
    Nand, de jongste van het gezelschap, hield zich intussen bezig met Driek die achteruit was gelopen tot hij met zijn rug tegen de pick-up stond en in de laadbak naar iets grabbelde. ‘Kom maar op,’ zei hij terwijl hij een bahco van meer dan twintig centimeter liet zien. Nand minderde vaart en keek naar Leon die naar zijn rug greep en een smartelijk gezicht trok. ‘Pijn,’ zei hij.
    ‘Wacht maar efkes,’ zei Driek. Hij deed een uitval naar Leon en raakte hem met de bahco tegen een onderarm. Leon gaf een kreet waardoor in een cirkel met een straal van honderd meter alle vogels opvlogen en liet zich vallen.


    Suikerzakje met reclame voor bahco’s van R.S. Stokvis & Zonen.