Deel 34, pagina 11:
    Terwijl hij dat zei, kwam een chocoladebruine, open Rolls Royce aanglijden met de deftige kalmte die van zulk een indrukwekkend machien natuurlijkerwijze verwacht wordt. Zelfs de doodgewone, proleterig-blinkende, in de USA geboren Pontiacs, Cadillacs en Chevrolets schenen dat meteen aan te voelen en te erkennen, want zij gingen allemaal eerbiedig uit de weg, wat de Rolls Royce de ruimte gaf om rustig voort te rollen, en dan tot stilstand te komen vlak voor de schoenpunten van de heren Prins en Roos.

    Solido-model (schaal 1:43) van een chocoladebruine, open Rolls-Royce Phantom III 1939.