Deel 26, pagina 95:
    „In de beperking toont zich de meester,” zei Arie.
    Het grijze mannetje keek argwanend op.
    „Het is iets van Goethe,” antwoordde Arie losjes. „U wilt zeker mijn naam en adres wel hebben?”


    Het genoemde citaat (Du. „In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.”) komt uit Goethes „Das Sonett”, beter bekend als „Natur und Kunst” (op blz. 425 van deel 1 van deze editie van Goethes „Werke”).