Deel 14, pagina 100:
    Bonzo verliet de tram bij de eerste halte op het Damrak. Bob rekende haastig af, hield zich schuil tussen de geparkeerde auto’s bij het Beursgebouw, zag Bonzo het Damrak oversteken en vlak daarna „De Rode (sic!) Leeuw” binnengaan. Tien seconden later was Bob ook overgestoken en begon te schilderen (sic!) naast het café.... dicht langs de gevels om niet van binnen te worden gezien.

    Suikerzakje van Hotel de Roode Leeuw in Amsterdam.