Deel 10, pagina 75-6:
    „Hallo aan dek! Luie niksnutten op alle dekken! De koffie is alvast klaar!”
    „Stik in koffie en verdwijn,” zei Jan, Multatuli citerend.


    Op p. 300 van deze uitgave van „Max Havelaar Of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij” (Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1976) neemt Multatuli (=Eduard Douwes Dekker, 1820-1887) definitief afscheid van de Hollandse koopman Batavus Droogstoppel.
    Volledig citaat: „Halt, ellendig produkt van vuile geldzucht en godslasterlijke femelarij! Ik heb u geschapen... ge zijt opgegroeid tot een monster onder mijn pen... ik walg van mijn eigen maaksel: stik in koffie en verdwijn!”