Deel 9, pagina 41:
    „Welnee, man. Dat er iets niet in orde moet zijn met een paspoort.”
    „Idee,” spotte Jan. „We vragen de Bolle zijn paspoort en plakken er een foto van Westerling in. Moet je eens kijken wat een rel er komt.”


    Foto van „Turk” Westerling in „Mijn mémoires....” van Kapt. Raymond Paul Pierre Westerling (N.V. Uitgeverij P. Vink, Antwerpen/Amsterdam, 1952). De vorige bezitter van mijn exemplaar heeft om een of andere reden het jaartal 1950 onder de foto met pen abusievelijk vervangen door 1930.