Deel 1 (pocket BE4), pagina 22:
    Jan en Arie konden niet uitmaken of ze een Hollandse, Amerikaanse of Engelse was. Ze las: „Zij stond alleen”, maar dat gaf ook geen voldoende aanwijzing.

    Een door Koos Schuur vertaalde roman van Anne Croner („Bridie Steen”) en uitgegeven door... M. Stenvert & Zoon - Uitgevers - Meppel! Wilde Willy meteen al in 1949 reclame maken voor zijn nieuwe uitgever? Of heeft iemand van de firma Stenvert deze titel in het boek gesmokkeld? Want de toevoeging „maar dat gaf ook geen voldoende aanwijzing” is natuurlijk volslagen onzinnig als iemand een Nederlandse roman leest!