Deel 1 (pocket BE4), pagina 17:
    De eerste passagier die er uit kwam, was een magere jongeman, met een lichte Stetson en een blauwe overjas. Hij droeg verder een aluminium koffertje.

    Zeker niet de laatste Stetson die in de serie voorkomt.
    Dit is een advertentie (met Douglas Fairbanks jr.) uit nota bene een van Bobs favoriete tijdschriften: de Saturday Evening Post.