Het grote moment:
    Hans van den Boom (directeur van De Leeskamer) overhandigt het allereerste exemplaar van „Drie kwajongens op zwart zaad” aan Roger Schenk, die Willems „wekelijksche verhalen” uit Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin heeft gedigitaliseerd, geredigeerd en van een voor-woord voorzien.