"Café Het Binnenhof"
    "Heel de club is weer bijeen, allemaal gekken, allemaal gekken":
    IJdo Groot, Jan Driessen, Bram van Ginneken, Peter Stöve, Marco Meinders, Bart Koop, Tonneke Kuipers, Foeke Zeilstra, Ute Wynkoop, Simon Kuipers, Erik Stel, Tjalling Bergsma, Josephine van der Meer, Olaf van Es, ... (?), Gerben Holwerda, Janneke Henzen, Roger Schenk, Theo Eleveld en Edwin Kort;
    © Frank Troost /
        Renée Moonen.