Overschrijving van De Nederlandsche Omroep aan Willem d.d. 21-12-1943 voor het schrijven van het hoorspel „Inspecteur van Galen”; totaal honorarium voor dit hoorspel was dus 90 gulden.