Deel 39, pagina 7:
    „Of zou ik verdwaald zijn? Eens kijken wat de heer Nicholson ervan zegt.”
    Hij klemde de steel van de paraplu onder zijn oksel en pakte met vochtige vingers de „London Streetfinder” uit zijn zak, de stratengids van Londen zoals die was samengesteld door Nicholson. De man was er blijkbaar trots op geweest en had zijn naam in grote letters laten vermelden op het omslag. Bob keek ernaar en probeerde te ontdekken wat er de reden van was. Had die Nicholson soms nieuwe straten bedacht of een gehele eigen naamgeving ontwikkeld?


    De „London Streetfiinder” van Robert Nicholson.