Deel 26, pagina 193:


    Originele handtekening van Peter Schilperoort, luttele maanden voor zijn dood in dit exemplaar van „Stampij om een schuiftrompet” gezet.

    Met dank aan John Beringen.