Deel 17, pagina 66:
    „Geef ’m wat te drinken, j˘,” zei de dikkerd, zijn maat over de open koffer heen aanstotend. „Der liggen een paar flesjes coke vˇˇrin. Haal die effe.”

    Ondanks Willems ruzie met Coca-Cola Nederland en zijn stellige bewering dat hij de naam Coca-Cola rŘcksichtslos uit de pockets zou schrappen, komt de naam toch nog 20x voor; dit is de eerste keer. In de hardcovers wordt Coca-Cola bij de vleet gedronken.
    Reclameboek: 100 jaar Coca-Cola.