Deel 13, pagina 42:
    Al verder koersend lette Arie scherp op beide oevers, of daar geen boot in het riet lag verscholen, maar zonder enig nieuws te hebben gezien of vernomen bereikte hij de Kaagsociėteit, op de plaats waar de Zijl uitmondt in de Kagerplas zelf.

    Ansichtkaart van de Kager-plassen.