Deel 9, pagina 47:
    De Bolle keek hem enkele tellen lang aan, rolde zich dan op één helft van zijn zitvlak opzij, wriemelde een vette hand in een broekzak en haalde een verfomfaaid pakje Engelse „Eden”-cigaretten te voorschijn.

    Een blikje Eden, niet Engels, maar „gewoon” van de Nederlandse Batscharifabrieken.
    (Zie ook: „Toen ik een nieuw leven ging beginnen”, p. 9: Ik herinner me, dat mijn vriend Loets Bergman (van de Batschari sigarettenfabrieken) de eerste Amerikaanse Packard hier importeerde.)