Deel 7, pagina 43:
    Op het hoofd had hij de uniformpet met het opschrift „Seaview”Hotel.
    Hij zat te lezen in een verfomfaaid nummer van „Life”, dat hij liet zakken toen Vonnie binnen kwam.


    „Life” (internationale editie), exemplaar van 1-11-1954.