Verklaring d.d. 22 november 1944 van de Abteilung Rundfunk van het Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda dat Willem van den Hout in zijn hoedanigheid als journalist doorgang moet worden verleend: geruime tijd na het verdwijnen van de papieren versie van „De GIL”.
    Met pen is toegevoegd dat Willem op 22 december van dat jaar en op eigen verantwoording met de „Groningen VIII” van Lemmer naar Amsterdam reisde.