Het tweede Bob Evers Verhalenboek, pagina 97:

  ‘ [...] Eerste hulp bij ongevallen voor jongens.’
  ‘Niet voor meisjes?’
  Arie legde een hand op zijn buik en wreef. ‘Pijn van het lachen. Meisjes hebben hun eigen ongelukken. Dit is voor jongens.’
  ‘Wie heeft dat bedacht?’
  ‘Gilcraft,’ zei Arie. ‘Lees maar. De naam staat tussen aanhalingstekens, anders denk je dat het een echte naam is.’
  ‘Dat is het niet?’
  ‘Binnenin staat de naam Dr. W.L. Stephen. Is van 1928, uitgegeven door,’ Arie sloeg het boek open en las voor: ‘Scheffer-drukkerij Dordrecht, officieele Uitgeefster van “De Nederlandsche Padvinders”. Padvinders, hè, geen padvindsters, of had je die nog niet in 1928?’


  Het boekje „Eerste Hulp bij ongevallen voor jongens” door de heer „Gilcraft”.