Deel 32, pagina 42:
    „Wat is dat?” vroeg Arie verbaasd, naar het zwembad wijzend.
    „Aha!” zei de Arabische jongen op een toon van trots. Hij was op alles trots, leek het. Op het hotel, op zijn uniform, en ook op deze zwembadfoto. Alsof zowel uniform, hotel als zwembad zijn persoonlijk eigendom waren. „Ah... C’est la piscine Orthlieb, ça. La plus grande du monde.”


    Ansichtkaart van Centre Balnéaire Georges Orthlieb, met zijn lengte van 480 meter en breedte van 75 meter in die tijd met afstand het grootste zwembad van de hele wereld. Helaas bestaat het zwembad niet meer.