Deel 31, pagina 133-4:
    Hier en daar op hogere étages van de beide flatgebouwen aan weerszijden brandde een enkele lamp, zodat een beetje licht neerviel in dit stadsravijn, waarvan de bodem met auto’s was overdekt. En op de bodem van dit ravijn pionierde Jan nu rond, tussen Mercedessen, Volkswagens en Renault’s door, scherp oplettend of hij ergens iemand achter een stuurwiel zag zitten.

    Solido-model (schaal 1:43) van een Renault 4L 1964.