Deel 30, pagina 122:
    „Omdat het al veel later was dan ik dacht,” antwoordde Bob vlot. „Ik logeer in het Halekulani Hotel en door dat tekenen van die kaart, was ik helemaal vergeten dat ik mijn vrienden beloofd had, op tijd terug te zijn. Dat is alles. Ik herinnerde me ineens die afspraak, gleed van mijn kruk af ging de deur uit en sloeg aan het rennen. Daar is niets verdachts of ongewoons aan.”

    Servetkaart van het „Halekulani Hotel” in Honolulu/Ha..

    Met dank aan Michiel van Deursen.