Deel 26, pagina 122:
    Een paar minuten eerder was de weekhartige musicus nauwelijks met de schuiftrompet in het zijstraatje verdwenen, of een klein, rood M.G.-tje stopte voor K. & W. Er zat een meisje aan het stuur. Er klom een jongeman uit.

    Reclamespeldje van M.G..