Deel 24, pagina 68:
    Vlak vr de ingang van het passagekantoor stond half verscholen achter een stapel verbouwingsbakstenen op het trottoir, een gesloten Studebaker te wachten, met achter het stuur een man die verveeld leek te slapen, de armen gekruist en het hoofd op de borst gezonken.

    Dinky Toys-model (schaal 1:43) van een 1958 Studebaker Golden Hawk.