Deel 19 (pocket), pagina 21:
    Arie ging af op het stapeltje kranten dat naast de zure jongeman lag, nam de Hollandse krant eruit, ging op zijn kist zitten en begon het blad van A tot Z door te nemen. Het was een exemplaar van augustus 1966.
    [...]
    Rond de beroemde ‘Europabrug’ in Tirol (bouwkosten ongeveer ƒ 525 miljoen) die jaarlijks voor honderdduizenden toeristen de poort naar het zuiden vormt, is een enorm schandaal ontstaan.
    Bij de bouw van deze brug en de aanleg van de bijbehorende autobaan blijken de bouwondernemingen de beambten, die moesten beslissen over het verlenen der vergunningen, met enorme sommen te hebben omgekocht. Het totaalbedrag aan steekpenningen wordt geschat op meer dan vijf miljoen gulden.


    Oostenrijkse postzegel ter gelegenheid van de opening van de complete Brenner-Autobahn, waarvan de afgebeelde Europabrücke een onderdeel vormt, in 1971.