Deel 18, pagina 5:
    „Een boek, genaamd „WHITAKER”, verklaarde Bob. „Geleend van onze kapitein. Uitgegeven in Londen. Er staan de meest ongelooflijke dingen in, allemaal betrekking hebbend op het Britse Imperium. [...]”

    Whitaker, an Almanac For the Year of Our Lord 1947”; de almanak verscheen voor het eerst in 1868 en werd toen uitgegeven door Joseph Whitaker, F.S.A..
    Willem moet deze verouderde uitgave uit 1947 hebben gebruikt, want dit is de enige uitgave waarin Sir Valentine Wistar Shaw (gouverneur van 1947 tot 1950) , W.A. Muller Ún M. Puckerin (met de door Willem genoemde salarissen) worden genoemd, hoewel „Trammelant” in 1955 is verschenen.