Deel 15, pagina 169:
    „Kleine Blitzkrieg,” zei Arie en schakelde in. „Waar is die verhipte Richard Wagnerstrasse ergens?”
    „Ga maar op de muziek af,” zei Jan, draaide het portierraampje naar beneden en liet het zich door een voorbijganger uitleggen.


    Oostenrijkse postzegel met de beeltenis van Richard Wagner ter ere van het Internationale Richard Wagner Congres te Wenen in 1986.