Deel 13, pagina 44-5:
    Arie besefte nu dat hij wel ruwweg wist hoe de Kaag in elkaar zat, maar dat zijn kennis van de waterwegen en vaartjes er omheen ontoereikend was. Hij ging dus naar binnen en tikte een klein, maar afdoend kaartje van de Kaag op de kop. Dat vertelde hem snel wat hij weten wilde:
    De Kagerplassen, op de kaart eruit ziende als een dolle inktvis, zijn als het ware van boven opgehangen aan de ruwweg Oost-West lopende Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.


    Kaart van de „dolle inktvis”: niet op de Arie Roos-, maar op de Jan Prins-manier aangeschaft, dus: gratis!