Deel 12, pagina 124:
    Zij gingen naar de wachtkamer, aten zich rond, dronken veel Cola en telden hun geld. Tezamen bezaten zij vierenzestig gulden en drie en zeventig cent.

    Suikerzakje van de stationsrestarauratie van ’s-Hertogenbosch.