Deel 11, pagina 55:
    Maar de agent drong zijn zware Amerikaanse Harley dichter naar de Buick toe, en gebaarde driftig: „Stoppen!”
    Een nieuwe sirenehuil kwam van achteren opzetten. Een kleine, nijdige jeep van de Rijkspolitie kwam als een boze, zwarte tor de Harley voorbijgrommen en ging vlak voor Arie rijden. Een geüniformde arm kwam uit het raampje te voorschijn en bewoog op en neer: „Stoppen!”


    De firma Harley-Davidson maakt behalve motoren tegenwoordig ook kledingstukken; dit is het label van een van die kledingstukken.