Deel 5 (pocket BE2), pagina 161:
  „We kunnen het wel,” zei Arie. „We kunnen propagandateksten tekenen en die in lege flessen doen en bij gunstige wind over laten drijven.”
  Bob keek lachend op:
  „Ja! Zoiets als:
  „Muiters, past op! Uw uur heeft geslagen!!”
  Arie vloog overeind:
  „Arie Roos wint op alle fronten!”


  Propagandazegel uit de Tweede Wereldoorlog met de foute kreet „Duitschland wint op alle fronten!”, waaraan Arie zijn bizarre propagandakreet ontleent.