Deel 4 (pocket BE1), pagina 106:
    De kleinste sleep elke vrije minuut een geweldig mes, dat hij in een schede onder zijn oksel droeg. De andere matrozen vertelden, dat hij al jaren lang aan dat mes sleep. Hij sleep net zo lang tot het opgeslepen was, en dan kocht hij een ander mes enzovoorts. Zij vertelden ook, dat zijn rechterarm tweemaal zo gespierd was als zijn linker. Alleen van het slijpen. Hij had kromme benen, vuurrood haar en was niet langer dan één meter vijf en veertig op zijn hoogst. Iedereen noemde hem: Mickey Mouse.

    Bonbondoos van Disney met „de echte” Mickey Mouse op de voorkant. De muiter zal zijn bijnaam niet te danken hebben aan de uiterlijke gelijkenis met Disney’s muis, maar aan zijn lengte.