Deel 3 (pocket BE6), pagina 22:
    Hij ging op de brede vensterbank van een winkel in kaas en eieren zitten en besloot dat hij beter de eerste trein kon nemen van die riks en zien dat hij een kop koffie en een broodje kreeg. Hij tastte in zijn zak naar zijn kostbare rijksdaalder. Het blauwe briefje was weg. Hij zocht koortsig al zijn zakken na. De riks blééf weg. Eerst toen, te laat, herinnerde hij zich, dat Jeffries onder andere een zeer handig zakkenroller was ... nota bene een van de redenen waarom hij Jeffries in dienst had genomen!

    Muntbiljet van ƒ 2,50. Dit werd uitgegeven in 1949 en bleef, zelfs na de invoering van de zilveren rijksdaalders (in 1959), geldig tot 1970.