Deel 2 (pocket BE5), pagina 175:
    „Misschien is hij geheelonthouder,” opperde Arie.
    „Een Hollandse stuurman, die géén borrel drinkt?” spotte Bob. „Alle Hollandse zeelui die ik heb meegemaakt, dronken.”
    „Er zijn er die niét drinken,” hield Jan vol.
    „Wat wou jij dan? De geheelonthouderskoffiehuizen afgaan?”


    Het insigne van geheelonthouders was (is?) de Blauwe Knoop. Dit exemplaar is van de in 1842 opgerichte Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank (later Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken genoemd en afgekort als ‘de NV’).