Toespraak van de burgemeester van Grimbergen - waaronder Humbeek tegenwoordig ressorteert - en wij waren er bij! Dit hoogtepunt van het Humbeekse jaar neemt niemand ons meer af!
    © foto 2012.