vorige pagina
naar de index van «Karl May-huizen (etc.)»
Hohenstein-Ernstthal, Karl-May-Straβe 54:
Karl-May-Haus, kelderverdieping:
reconstructie van de mijngang-scène uit
«Der verlorne Sohn».
© Foto 2006. volgende pagina
naar de startpagina