vorige pagina
naar de index van «Karl May-huizen (etc.)»
Hohenstein-Ernstthal:
Karl May-steen van de Chemnitzer beeldhouwer Bubak
(1942), op de hoek van de Lungwitzer Straβe en de
Karl-May-Straβe.
© Foto 2004. volgende pagina
naar de startpagina