Tharandt, Pienner Straße:
    nogmaals een blik op de beroemde Königlich-Sächsische Forstakademie - nu Sektion Forstwirtschaft der TU Dresden -, waar ook de Navajo Schi-So (zoon van Nitsas-Ini, «Der Ölprinz») ooit studeerde.
    © foto 2013