Radebeul, Villa „Bärenfett”:
    Tijdelijke tentoonstelling:
    Op 29 december 1890 kwam er een bloedig einde aan de laatste indiaanse opstand door het bloedbad van Wounded Knee.
    Op 27 februari 1973 werd het dorp Wounded Knee bezet door honderden jonge leden van de American Indian Movement (AIM), die er een Oglala Sioux-vrijstaat uitriepen. Zij wilden naleving van het verdrag van 1868, waarbij de Black Hills waren toegewezen aan de Oglala-Sioux, voor hen heilige plaatsen, maar de Amerikaanse regering was juist bezig het gebied nog verder te onteigenen, omdat het gebergte rijk was aan delfstoffen. Daarenboven was de leiding in het reservaat door en door corrupt en door de chemicaliën die bij de dagmijnbouw werden gebruikt raakten het water en de bodem van het reservaat vervuild, waardoor misvormde kinderen werden geboren. Na 73 dagen werd de bezetting met geweld beëindigd, waarbij 1200 actievoerders werden gearresteerd. Na afloop van de bezetting werden nog 64 indianen onder onopgehelderde omstandigheden vermoord, en er werden nog eens een paar honderd arrestaties verricht.
    © foto 2021