Wiederau:    Op 1 januari 1994 verenigden de tot dan toe zelfstandige gemeenten Wiederau, Königshain en Topfseifersdorf zich tot de nieuwe gemeente Königshain-Wiederau. De fusiegemeente ligt in Landkreis Mittelsachsen; raadhuis en de basisschool van de fusiegemeente bevinden zich nog steeds in Wiederau, zo’n 20 km ten noorden van Chemnitz. Ten zuidoosten van Wiederau ligt het Königshainer Wald, waarin de Wiederbach ontspringt, die zich bij Wiederau verenigt met de Königshainer Bach om samen verder te stromen naar het riviertje de Chemnitz. Wiederau, ontstaan als Waldhufendorf, wordt voor het eerst in 1174 genoemd; de plaatselijke kerk is rond 1200 gebouwd in opdracht van een naburig klooster.
    Op 31 december 2020 telde de fusiegemeente 2.580 inwoners, waarvan ongeveer de helft in Wiederau.