Weimar, Trierer Straße 73:

    In Weimar raakte Emma al snel goed bevriend met Selma vom Scheidt (* 26 september 1874 , † 19 februari 1959), een beroemde operazangeres, die diverse malen heeft geprobeerd te bemiddelen tussen Emma Pollmer ener- en Karl en Klara May anderzijds. Zij woonde vanaf 1990 in dit Jugendstil-huis aan de Lassenstraße 31, tegenwoordig Trierer Straße 73 (en dus niet Fuldaer Straße 73, zoals abusievelijk vermeld staat in Wolfgang Hallmanns & Christian Heermanns »Reisen zu Karl May«, p. 268: beide straten maken tegenwoordig deel uit van de Stadtring die doorlopend genummerd is, zodat de Fuldaer Straße pas met nummer 79 begint).
    © foto 2021