Waldheim, Dresdener Straβe 1:
    JVA Waldheim:
    Omdat het al de tweede veroordeling van Karl May was, kwam hij terecht in de derde (onderste) disciplinaire klasse zonder vooruitzicht op vervroegde vrijlating; «Züchtling 402» begon hier als sigarendraaier, later kreeg hij ook het beheer over de ± 1.700 boeken tellende gevangenisbibliotheek.
    © foto 2008