Waldenburg, August-Bebel-Straße 1:
    In november 1859 steelt de jonge leraar-in-opleiding Karl May hier zes kaarsen - volgens hemzelf kaarsenresten - en wordt per 28 januari 1860 van school verwijderd.
    🕯 🕯 🕯 🕯 🕯 🕯
    Gelukkig kan hij zijn opleiding na een onderbreking van vijf maanden voltooien in Plauen.
    © foto 2016