Tharandt, Pienner Straße:
    In 1816 richtte Johann Heinrich Cotta (* 30 oktober 1763 , † 25 oktober 1844) in Tharandt de Königlich-Sächsische Forstakademie - sinds 1929 als Forstliche Hochschule Tharandt onderdeel van de Technische Universiteit van Dresden - op; vijf jaar eerder had hij de eerste grondsteen gelegd voor de Forstbotanischer Garten, ook bekend onder de naam „Heilige Hallen”, zoals wij als lezers van »Die Liebe des Ulanen« maar al te goed weten.
    © foto 2013