Tharandt, Bahnhof:
    In »Die Liebe des Ulanen« is sprake van een wachtkamer, maar daar zal Karl May toch niet deze glazen en houten bouwwerken op de perrons mee hebben bedoeld? Het huidige stationsgebouw dateert, zoals gezegd, uit 1909, dus deze wachtruimtes zullen ook wel uit een post-Schneffke- en post-Haller-tijdperk stammen.
    © foto 2021