Tharandt, Dresdner Straße:
    Toen de Wilde Weißeritz - normaliter in weerwil van haar naam een rustig beekje - in augustus 2002 buiten de oevers trad, stroomde het water het stationsgebouw en de voetgangerstunnels in. Na die „Jahrtausendflut” is het stationsgebouw niet meer in gebruik.
    © foto 2012