Meißen, St. Afrakirche:
    Wolfgang Hallmann en Christian Heermann (»Reisen zu Karl May«, p. 211) noemen ook het St.-Afraklooster als toeristische trekpleister die Karl May ongetwijfeld heeft bezocht. Hier het Maartensaltaar (uit 1503), dat tot 1827 in de St.-Maartenskerk in Weinböhla stond: op de centrale voorstelling zien we Sint Maarten uit Tours, geflankeerd door Sint Urbanus en Johannes de Evangelist. Op de (beschadigde) linkervleugel zien we boven de Genadestoel en beneden Sint Barbara ⚒, op de rechtervleugel boven Sint Hieronymus en onder Sint Elisabeth en Sint Nicolaas. Op de predella is de zweetdoek van Veronica zichtbaar.
    © foto 2012