Meißen, Albrechtsburg:
    Wolfgang Hallmann en Christian Heermann («Reisen zu Karl May», p. 211) vertellen dat er in de tijd van Karl ook al rondleidingen door de Albrechtsburg (1470-1485) bestonden, dagelijks van 9 tot 19 uur (in het zomerseizoen) en 9 tot 16 uur (in de winter) en dat de - voor mij volkomen onbegrijpelijke - toegangsprijs „voor elke persoon 40 Pfennige, maar minstens 2 Mark” bedroeg 😵
    © foto 2019