Leipzig, Hallesche Straße 5:
    In dit huisje woonden mevrouw Bayer, die Karl May als heleres wilde gebruiken bij zijn bontdiefstal, en haar man Wilhelm. Mevrouw Bayer (die in de gerechtelijke stukken abusievelijk „Beyer” wordt genoemd) had in het „Leipziger Tageblatt und Anzeiger” haar diensten als bemiddelaarster tussen privépersonen en pandbazen aangeboden; er zijn en waren nou eenmaal altijd mensen die zich ervoor schaamden om bij een lommerd naar binnen te stappen en zo zijn er nog wel tientallen redenen te bedenken waarom ze liever niet zelf naar een pandbaas gingen. Na zo’n advertentie zocht Karl May de vrouw in haar huisje op.
    In de Tweede Wereldoorlog werd het huis in de wijk Wahren door een bom met de grond gelijk gemaakt en later weer opgebouwd; het bevindt zich schuin achter de huisnummers 3 en 9, min of meer in de tuin ervan, waar deze webmaster niet dichterbij kon komen, daarom dus een wat mindere kwaliteit foto.
    © foto 2021