Leipzig, Nordstraße:
    Ongeveer op de plek waar nu het „Intercity Hotel” staat (tussen Tröndlinring, Nordstraße en Packhofstraße) stond in Karl Mays tijd het Packkammergebäude, waaraan laatstgenoemde straat haar naam te danken heeft. In dat gebouwencomplex bevond zich tussen 1858 en 1913 een lommerd. Hier wilde Karl May op 20 maart 1865 de van de firma Erler gestolen bontjas te gelde maken. Omdat hij terecht een vermoeden heeft dat de politie alle pandhuizen in de gaten houdt, geeft hij de jas om vijf uur ’s middags aan een mevrouw Bayer of Beyer, die ze voor hem naar de pandbaas moet brengen. Daar wordt zij natuurlijk betrapt en verhoord.
    © foto 2021